Priser og vilkår

Priser på terapi, supervison og faglig vejledning

Terapi

Individuel terapi (50 min.) 1.000 kr.
Parsamtaler (90 min.) 1.700 kr.

OBS!
Det koster 380 kr. i gebyr ved udeblivelse fra en konsultation og ved for sent afbud. Rettidigt afbud er senest dagen før konsultationen klokken 12.00. Ved gentagne for sene afbud kan gebyret forhøjes.

Supervision og faglig vejledning

Individuel supervision (60 min.) 1.200 kr.
Gruppesupervision (60 min) 1.700 kr.

Mulighed for tilskud til behandling

Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer der har forsøgt selvmord
 • Kvinder der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år som lider af let til moderat depression
 • Personer over 18 år som lider af let til moderat angst/OCD

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, er der mulighed for yderligere tilskud.

Vilkår og beskyttelse

Beskyttelse af personfølsomme data

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og er en forordning som skal ensarte reglerne om databeskyttelse på det europæiske marked.
Danmark har allerede en relativt høj beskyttelse som følge af den gældende Persondatalov, men forordningen vil medføre yderligere stramninger.

Du kan læse mere herom på nedenstående links:

Datasikkerhed for medlemmer af Dansk Psykolog Forening

Privatlivspolitik for psykolog Lotte Nørbach

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever en utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes.

Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.

Klage over en psykolog kan desuden rettes til Samarbejdsudvalget i Region Nordjylland.