Individuelle samtaler og parterapi

Jeg tilbyder psykologisk vurdering, rådgivning, supervision og behandling. Jeg har særlig erfaring i behandling af spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd.

Individuelle samtaler og parterapi

Psykologisk behandling kan være en mulighed for mennesker, som over tid oplever nedsat livskvalitet, mistrivsel og vedvarende relationelle vanskeligheder.

Årsagerne kan være lavt selvværd, skam, svære tab, kompliceret sorg, stress, angst eller depression.

Det kan være svært at finde mod eller overskud til at gå i gang med at arbejde med sig selv. Udfordringerne er mange – det kan opleves uklart, hvad og hvor meget det personlige arbejde vil kræve af dig, og hvor det fører dig hen.

Inden første samtale

For at hjælpe dig på vej i denne proces tilbyder jeg, at du forud for opstarten skriver et brev på 1-2 sider vedr. din opvækst og familiehistorie, din nuværende sociale situation, samt hvad du ønsker hjælp til, og sender dette brev til mig inden 1. samtale.

Hjælp til private og professionelle

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi, parterapi, rådgivning og supervision. Desuden har jeg lang erfaring i at varetage egenterapeutiske forløb som led i efteruddannelse af psykologer og andre ansatte i social- og sundhedssektoren.

Et samtaleforløb hos mig kan være af kortere eller længerevarende varighed.

Parterapi

For mange mennesker er parforholdet den væsentligste kilde til tilfredsstillelse af drømme, længsler og behov men også til oplevelser af svigt, nederlag og skuffelse. Parforholdet har en dyb indvirkning på menneskers indre liv og rummer mulighed for udvikling og vækst såvel individuelt som i relationer og grupper generelt.

Jeg arbejder med en integrativ metode som bl.a. er inspireret af psykodynamisk, eksistentiel og kognitiv adfærdsterapeutisk teori og metode. Via psykoedukation og styring af de processer, som opstår mellem parret i sessionerne, søger jeg at hjælpe parret til at opnå større kontakt, tillid og indsigt i egne og i partnerens mønstre – og i det som sker imellem dem. Målet med dette er en forbedret evne til fælles regulering af de konflikter og potentialer, som parterne hver for sig bærer med sig ind i parforholdet.

Mulighed for tilskud til psykologbehandling

Du kan undersøge dine muligheder for økonomisk tilskud på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Under Priser og Vilkår kan du se hvilke personkredse, der har mulighed for at søge tilskud.